Οικονομικά στοιχεία

Πληροφορίες

Επωνυμία: FAMILY FARMS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: FAMILY FARMS Ι.Κ.Ε
Δραστηριότητα: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Διαχειρίστρια: Παρέσα Πασαχίδου
Στοιχεία εταίρων: Ευάγγελος Κάλτσας, Νικόλαος Μποζάνης, Χαράλαμπος Τζωρτζόπουλος
Φορολογικά στοιχεία: ΑΦΜ 800889070 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Κεφάλαιο: 10.000 €
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 144186201000
Διεύθυνση: Γαρδένιας 9 Αχαρνές 13678 Αττική
Τηλ.: 210 220 2177
Fax: 210 220 2179

Ισολογισμοί Family Farms Ι.Κ.Ε.